En tennplugg. Sterke, fantastiske krefter settes i gang.

En diode. Ville og strie strømmer av krefter ledes én vei.

En katalysator. Styrker og raffinerer de gode kreftene du setter fri.

En løpestreng. Tøyler de krefter du har frigjort.

En ballast. Tyngdepunktet som balanserer uregjerlige impulser.

En vekkelse. For de øyne som ser innover, de som ser i det indre speilet.

En berikelse. For inspirasjon, for glede, for livslyst!