Hvis drømmer og ambisjoner har jeg?

Er de mine egne?

Er de andre sine, søkt realisert gjennom meg?

Jeg vil vite, jeg vil lytte

Til stemmen fra barnet

Gå i den retning

Jeg innerst inne

Alltid ville, alltid har villet

Anonym

Uten å ta plass

Være det jeg gjør, gjøre det jeg er

Alltid relevant

Uten å trenge å søke

Uten behov for bekreftelse

Uten å være redd

Alltid god nok

Alltid tilfreds