Kaffor ska eg se

På det eg aldri e

På det som aldri blir

Deg

Du

Som kikke tebage på meg

Uten å ver

Te stede

Men overalt

Og ingenting

Alt i feil rekkefølge

Rekkefølgen så feil

At den nesten blir rektige

Og så blei alt feil

Igjen