Det er bruddet

I ett og alt

Et lite korn; et frø

Av dissens og egenhet

Som får falle i fruktbar jord

Eller vokse i fred og stillhet

 

Et omen som blir standarden

Et innfall som blir retningen

Som fordrer stadige nye brudd

Vær bruddet

Både ditt eget og andres