Smart vs klok

«Kjapp» vs «sakte». Disse begrepene omhandler vår evne til og teknikk for hvordan vi finner de mest hensiktsmessige løsningene. De dreier seg også om hva – hvilket grunnlag – vi nyttiggjør oss når vi fatter beslutningene som motiverer våre handlinger for å gjennomføre disse løsningene.

Smart vs klok Read More »

Om kjærleiken

Forord Det du kjem til å lesa er ikkje eit forsøk på å eiga dine sanningar og å erstatta dine mentale bilete og idéar med mine. Eg håper at eg med dette kanskje kan nyansera eller utvida røynda slik du opplever ho. For det er nett dette som har skjedd med meg sjølv i møte

Om kjærleiken Read More »

Skribling om skole

Alle fag er i utgangspunktet praktiske fordi livet leves (praktisk) «i praksis». De fleste fag er i tillegg muntlige, fordi mennesker er sosiale skapninger som trenger en større sosial kontekst for å uttrykke og forstå ulike budskap. Dette gjelder fagene KRLE og samfunnsfag. Tre fag er i tillegg skriftlige, kanskje mest av alt av tradisjonelle

Skribling om skole Read More »

«Kinesiske tilstander» i norsk barnehage? Nei takk!

Da jeg leste denne artikkelen, reagerte ryggmargsrefleksen min umiddelbart: Å lære barnehage av Kina er en grunnleggende dårlig idé! Åsta Birkeland fra Høgskulen på Vestlandet snakker om at vi ha mye å lære fra Kina hva gjelder barnehager. Hun trekker fram størrelsen på barnegruppene som den største forskjellen mellom Kina og Norge. Takk og pris for

«Kinesiske tilstander» i norsk barnehage? Nei takk! Read More »

Hvem er jeg?

«Husk at det er ikke deg det dreier seg om.» Opplev mobbing, og du opplever at det og den du er ikke aksepteres av de andre. Du er ikke god nok for dem. Da fortrenger du deg selv. Du setter til side den genuine deg, og begynner å lete etter det du tror andre vil

Hvem er jeg? Read More »