Hvorfor må det dokumenteres så mye i skolen?

Jo, fordi systemet er basert på en grunnleggende mistillit til lærerne. Hadde det vært en grunnleggende tillit til lærerne, hadde man jo ikke trengt å dokumentere.

Nå er problemet at lærerne ikke fullt ut får tid til å være lærere, fordi de må dokumentere alt de gjør. Om det heller er slik at man kun dokumenterer «utradisjonelle valg», har man fjerna en gigantisk tidstyv i skoleverket og konsekvensen vil være at kvaliteten i undervisninga blir enda høyere!

Dokumentasjonskravet skaper misnøye, ødelegger motivasjon, utfordrer kvaliteten i undervisninga og avler og opprettholder mistillit. Derfor må vi heller starte fra motsatt side:

La oss ha tillit til at lærerne intuitivt gjør de beste valgene for barna – ikke for seg selv eller foreldre. Da blir det kvalitet i undervisninga, som blir motiverende for elevene og dermed lærerne selv, og det vil i siste instans skape glade barn, lærere og foreldre.

Hvem trenger vel å dokumentere at mennesker er fornøyde? (selv om vi kanskje burde blitt bedre til å gjøre nettopp dét?)