Det er den dårlige samvittigheten

Det er tanken om å trekke seg helt bort fra det man gjør fordi

Det er følelsen av at man ikke duger

 

Det er følelsen av å bli spist opp på grunn av at

Det er følelsen av stadig å komme til kort fordi

Det er vissheten om at man er perfeksjonist

 

Det er tanken på å mislykkes fordi

Det er mangelen av vennlige klapp på skuldrene

Det er følelsen av å være utrygg, forvirra og retningsløs

 

Det er tanken på manglende forståelse

Det er følelsen av manglende forståelse

Det er vissheten om manglende forståelse

 

Det er følelsen av å være innestengt i seg selv

Det er følelsen av å være alene

Det er vissheten om at man er ensom

 

Det er tomhet

Det er mørke

Det er stillhet