Det skarpe skillet

Grønn. Dyp grønn

Det vakre

Skjult og tilslørt

 

Av den bevegelige kanten

Grensa mellom

Skjønnheten og det uoppnåelige

Så uanfekta

Overalt. Nært

Dog så utilgjengelig

 

I det ene øyeblikket

Er du her

I det neste