Takk

For at du gjør så mye

Så mye som det er

Å være – å være seg selv

I den, så langt, siste runden rundt Sola

 

For at så mye – alt – som du er

Er så bra, så fint

At det gjør tida til

Mindre enn den er; at den slutter å bety noe

At det, at du

Bringer farge inn i gråtonene

Puster liv inn i dagene

Ler glede inn i livet

 

For at du har vært – er

En vind av ro

Vinger av frihet

 

For at du gjorde

Fjellet til en haug

Haugen til en hage

Full av frist, vårlig håp

Full av sommerlig fryd og iver

 

Takk

For at du gjorde 2018 og dette som kalles livet

Til et bedre sted å være