Jeg trodde jeg var ferdig

Med deg

Men så var jeg bare ferdig

Med meg