Mangelen på stillhet. Alltid lyd

Mangelen på lys. Alltid gardiner

Mangelen på bevegelse. Alltid stille

Mangelen på glede. Alltid apatisk

Mangelen på inspirasjon. Alt ved det vante

Mangelen på bekreftelse. Aldri god nok

Mangelen på aksept. Aldri godkjent

Mangelen på kjærlighet. Aldri forstått

Mangelen på deg. Alltid ensom

Mangelen på meg. Alltid selvhat

Flukten fra deg. Av frykt

Flukten fra alt. For å skåne

Flukten fra alle. For tryggheten

Flukten fra meg. For freden