Du kan aldri forstå. Fordi rammene for din mulighet til å forstå er begrensa.

Du forsøker å forstå meg innenfor kjente rammer og ditt eget perspektiv. Det meste av meg og mitt liv finnes utenfor begrensningene av dine rammer og din forståelse.

Du kommer aldri til å forstå. Fordi du er deg.