Uansett ka vei det

Blåse

Det alltid

Fralandsvind

Blåse det alltid fralandsvind?

For det e der

I det ukjente

At det forgjettede land ligge

Saligheten

Fem hakk opp

Og altså (minst)

To te siå

Hjertemagneten

Nærmere et hjem – å ver et hjem

Det hjemmet

En ønske å ver

På utposten

Med avstanden som

Filter

Som sikkerhetsmargin

Safe zone

Den varme, varsomme

Håndå

Holde, omfavne

Pakke inn

Stillheten

Som rense

Sansene

Sinnet, så reint og klart

Clean as a whistle

Samma om det passe inn eller ei

Passa alltid inn

Alltid hjemma

Sykt random

Et bedre hjem

Et hjem for deg, et hjem for oss

Ein kopp bærtørka kaffi og ein deilig brownie

Livet e langt, lykken e

Livet