Å være liberal er for mange – åpenbart – vanskelig å forstå hva innebærer. For å forsøke å gjøre det tydelig, har jeg skrevet dette:

Forstå at jeg driter i hvilken religion du har, så lenge du ikke prøver å omvende meg til og skade noen for din tro.

Forstå at jeg driter i hvilket parti du stemmer, så lenge du ikke prøver å overtale meg til å stemme det samme som deg.

Forstå at jeg driter i hvilket kjønn du definerer deg som, så lenge du lar meg få definere mitt.

Forstå at jeg driter i hvem du har seksuell omgang med, så lenge det er frivillig og ikke til skade for de involverte, og så lenge jeg – innenfor nevnte rammer – får velge mine seksualpartnere selv.

Forstå at jeg driter i hva du mener, så lenge du aksepterer at vi kan være enige om å være uenige.

 

Forstå at jeg har rett til å kritisere enhver sak jeg ønsker å kritisere (enten det er religioner, ideologier, parti, prinsipp, verdier, system etc.), at du har rett til å svare på denne kritikken eller la være, at du ikke er et dårlig menneske uansett hvilket av alternativene du velger og at jeg ikke kommer til å dømme deg for uenigheten eller bruke den mot deg.

Forstå at det er forskjell på deg (samt alle andre mennesker) og ei sak.

 

Forstå at at friheten gjelder over alt – for alle.

Forstå at like viktig som din personlige frihet, er ditt – ufravikelige – personlige ansvar.

Forstå at grenseløshet er uansvarlig og at tydelighet og ryddighet er ansvarlig.

 

Forstå at jeg bryr meg om og liker DEG – at jeg er glad i mennesker og alt levende.

Forstå at det kun dreier seg om aksept – for hver eneste én av oss!

 

Forstå at mine grunnleggende prinsipp er:

1. Frivillighet / samtykke: Folk må få lov til å bestemme selv.

2. Trygghet: Ingen må komme til skade.

 

Er disse to prinsippene ivaretatt, går alt greit.