Eg vil ikkje skylde deg

Noko som helst

Eg vil berre gi

Berre flyte

I vater

Balanse

Med deg