• Våg å gjøre! Steg for steg, med små steg.
  • Bruk god tid. Be om støtte og hjelp om fristen er kort eller mengden er stor.
  • Lytt til dem du stoler på at vil ditt beste når de deler av klokskapen og erfaringa si.

  • Handle i tråd med det du vet er riktig, og gjør det som er lystbetont. Så lengde det er frivillig for alle involverte og ingen tar skade av det.
  • Møt annerledeshet med aksept, åpenhet og tillit, fordi alle er annerledes.
  • Ta vare på og oppsøk naturen – du har bare én. Du trenger den langt mer enn den trenger deg!
  • Vær fornøyd med det du er. Ingen andre er slik akkurat du er.
  • Gjør det beste og meste ut av det du er i besittelse av. Flere eiendeler og mer penger betyr ikke automatisk mer lykke.
  • Vær ærlig og oppriktig. Unngå å lyve.
  • Lytt til kroppen når den ber om ro. Lytt til hjernen når du i tvil ber deg selv om et fornuftig svar.