Et spørsmål det er verdt å bli stilt flere ganger. Daglig.

De siste dagene har jeg blitt stilt spørsmålet – også av meg selv. Hver gang har det vært i en situasjon der jeg har ønska å gjøre det jeg mener er det riktige – det jeg vet jeg burde gjøre. Hva er det som får meg til faktisk å gjennomføre det? Hvorfor velger jeg – så mange ganger – ikke å gjøre det jeg vet jeg burde gjøre? Hvem er jeg?

Ja, hvem er jeg…?

I følge mitt Johari-vindu, er det på det rene at jeg (visstnok) er omsorgsfull, energisk, observant, reflektert, søkende og anspent. Dette er altså arenaen – den vinduet som er åpent og kjent for alle.

Fasaden er hos meg et tomt vindu. Fasaden er altså det vinduet som kun du ser selv, og som er ukjent for de andre. For min del betyr det altså at slik jeg ser på meg selv, er tydeligvis noe andre også er enige i.

Det vinduet som viser hva andre mener om meg og som jeg selv ikke kan åpne, er «blind spot» – blindsona. Her står ei lang rekke kvaliteter og beskrivelser. Av de ti som i skrivende stund har svart, har sju personer sagt at de ser på meg som intelligent og fire personer er enige om at jeg er idealistisk. De andre kvalitetene er det ingen enighet om, da frekvensen er én på hver av dem.

Selv kjenner jeg på en usikker rundt hvorvidt disse kvalitetene faktisk forteller hvem jeg er. Til dels, vil jeg tro.

Hva mangler i så fall? Og hvis noe mangler, må det jo foreligge en slags fasit. Hvem sitter på denne?

Det disse kvalitetene ikke sier så mye om, er verdier, moral og etikk. Kanskje kvaliteten idealistisk er den som kommer nærmest, selv om den ikke sier alt.

Slik jeg ser det, avhenger hvem man er av kontekst. Tidspunkt, sted, om man er alene eller med andre og hvem de andre er, hva som er bakgrunnen for at man er der man er, dagsform, livshistorie, menneskesyn etc.

Kanskje er dette en enda ærligere og mer direkte beskrivelse av hvem jeg er:

 • redd
 • ekstremt usikker
 • tillits- og trygghetssøkende
 • introvert
 • reservert
 • tankefull og gjennomtenkt
 • ekstremt selvkritisk
 • lite ”selvglad”
 • sårbar
 • søkende
 • opptatt av andres beste mer enn eget beste

Stemmer dette overens med ditt inntrykk? Hvem sitter på svaret? Hvem er du (til å si at dette ikke stemmer)?

Tør du å lage lignende liste? Tør du å være så ærlig med deg selv og så være åpen om det til andre? Hvem er du?

Dette ene spørsmålet – enkelt, men så vanskelig:

Hvem er du?