At Jeppe drikker visste da alle

De fleste visste vel også hva

Hvorfor Jeppe drakk visste ingen

Ei heller var det noen som spurte

 

Spørsmålet ingen visste at de skulle stille

Spørsmålet ingen ønsker å stille

Spørsmålet ingen liker å stille

 

Hvorfor gjorde jeg dette mot Jeppe?

Hvordan kunne det skje at det var jeg som pressa ham ut i det?

 

For Jeppe ville ikke drikke

Jeppe ville bare ha aksept

Jeppe ville bare få bekreftelse

Jeppe ville bare ha din forståelse

 

Ydmyk som han var

Menneskelig og ærlig

Sårbar og følsom

 

Men du skjøv ham ut

Ut på sida

Der du også holdt ham

På avstand. Borte

Mens du vifta med enveisbilletten merket «tilbake til oss»

 

Prisen for reisen – et speil

Så Jeppe kunne bli som deg

 

Slik kunne du fange ham

Slik kunne du ta hans frihet

 

Hvorfor drikker Jeppe? Svaret er deg.

Spørsmålet er feil.

 

Hvordan kunne du?