Gjæren og melet

Melka, smøret og sukkeret

Klager sin nød over bollene

De kyniske bollene

Er visst mer lojale

Overfor pålegget de får på seg

Enn de er til sine ingredienser

Som på sin side ikke forstår

At pålegget får bollene til å stråle

Til å komme til sin rett

Til å bli gode boller

Ingrediensene, stakkar,

Forstår ikke at

De kun har skapt grunnlaget for boller

Men at andre krefter

Har skapt og elta

Har stekt og forma

Ingrediensenes evige kamp

Mot bollenes illojalitet

Gjenfødes stadig

Tross vår endeløse apetitt

For nystekte boller