Men jeg vil ikke

Ikke mer

Jeg vil bare rømme

Inn

 

Inn i meg selv

Gi slipp

Gjøre som Per sier

Bare gjøre det

Uredd og offensiv

Uten tilbakeblikk

 

Bare avsted