Har så mye å gi

Når det en kan gi e uendelig selv om det deles

 

Hvordan balansere utilstrekkelighet og ensomhet?

 

Jeg er undulaten i gruva.

Jeg er de sanne emosjoner i levende live.

Du tror du er ensom.

Jeg balanserer ved at jeg vet jeg er ensom.