Å ha et talent er

Å ha makt

Å ha makt er å ha stort ansvar

Til større talent

til mer makt

til mer ansvar

 

Talent gir muligheter

som må balanseres

mot hensyn og hensikt