Kvifor lèt du meg ikkje?

Kvifor får eg ikkje…

Kvifor eg ikkje lov?

Til å gi

Til å dele

Kjærleik

Til å elske

 

Gjer eg det feil? – eller nei…

Passar det berre ikkje inn

Inn i dine forventninger

Som du ikkje eig

Som du ikkje evnar å setje ord på?