La oss i et ørlite øyeblikk forestille oss at begrepet alternativ medisin faktisk har ei mening – eller rettere sagt at vi skal forsøke å gi det mening. La oss tenke oss noe så absurd som at det finnes en medisin som er et alternativ til medisin.

Vi vet jo at dersom «alternativ medisin» hadde hatt dokumentert virkning, ville den vært tatt inn som en del av det som er vitenskapen medisin. Hele magien ligger altså i at virkninga er dokumentert (testa, blindtesta, feiltesta, forbedra etc.). Dermed er det etterprøvbart, slik det er med alt som er vitenskapelig. Siden er det slik, vet vi at «alternativ medisin» ikke har dokumentert virkning.

Dersom «alternativ medisin» skal være et begrep med mening, må det være «remedier den enkelte tror at kanskje kan virke og så veldig gjerne ønsker at skal virke, men som ikke har dokumentert virkning annet enn at en føler at de virker». Sagt på en forenkla, kortere og mer presis måte:

«Alternativ medisin» er remedier som ikke virker selv om du ønsker det aldri så mye.

Så, da. Kan vi enes om at vi slutter å bruke begrepet «alternativ medisin»? Ja? Tusen takk!