Annleis

Røynda er mi

Røynda er di

Me deler ho

Samstundes

Er ho felles

Mi eller di

Ho er ikkje feil

Må ikkje tvingast til endring

For røynda er di

Røynda er mi

Kun den einskilde

Kan om ein vil

Aldri må

Lèt ho ver

Fri

Annleis