Der

Du står der

Rank og flott

Stødig og stolt

Åleine blant alle

Skin du

I hausten si gylne drakt

I grøn, vårleg von

Vår etter vår

År etter år

 

Ei bjørk i ei verd av gran

 

Dei ser deg

På deg

Svinger seg i takt

Med taktstokkane dine

Med deg

Med rørslene dine

Medan dei forsøker å attskape

Melodien dei høyrer

Frå blada dine

 

Du står der

Solid planta i jorda

Godt nede i jorda

Brer du deg

Større enn deg sjølv

Du er jorda

Jorda –

Verda er deg

Granskogen høyrer

Du vil den skal lytte

Kjenne

Det du kjenner

Føler

Så sterkt

 

Du veit

Dei trur

Du snakkar gjennom røtene

Til røtene deira

Rett inn til deg

Indre auget

Direkte frå hjarte til hjarte

Medan dei trur at

Dei må se på faktene, på greinene

At dei

Må høyre på ljoden i vinden

 

Der

Du står der

I ljoset

Og stråler, og styrer

Meir enn deg sjølv, meir enn du trur

For like ved

I skuggen din

Står me, står eg

Ein flokk med bjørk

Ein skog i skogen

Ein liten skog

Som lytter

Som føler – kjenner

Deg

Som har sine hjarte fulle

Av deg

Av det ditt hjarte renn over av

Av din kjærleik

Din grenselause kjærleik

Av all di medkjensle

All di omsut

Alt kva du er

 

For me

Me lytter

Me hugsar

Me føler, me kjenner

 

Me elskar

Djupt og inderleg

Med botnlaus kjærleik

Deg

 

For du

Er for alltid

I våre hjarte

Kjære deg