Listå

Ikkje sånnei du skrive

Men sånnei som en hoppe over

Ikkje fysisk hoppe over

Men sånn metaforisk hoppe over

Ei… den metaforiske listå en legge for seg sjøl

For å hoppa over, sånn metaforisk

Den listå en alltid legge for høgt

I altfor mange tilfeller

Alle tilfellene…

Innbilte situasjoner som verken skjer eller har skjedd

Alle tilfellene har te felles at de kan skje

Muligens.

Kanskje.

Gjerna.

I alle fall tilfellene der listå legges for høgt.

Har du gjort det umulig for deg sjøl å lykkes

Suksessen du ønske for deg sjøl

Suksessen du så inderlig søke

E for snevert definert

Den eksistere innenfor så trange rammer

At det einaste du får deg sjøl te å lykkes i

E å mislykkes

Kaffor legge du listå så høgt; så altfor høgt?

Kaffor legge du listå for høgt for å oppnå din egen lykke i det (eina) livet du vett du har?