2024


«I tale med tidsånden»

Der de foregående bøkene har dreid seg om relasjonell og emosjonell besværlighet, går verkets tre bøker – «Samtaler», «Hinsides tekst og ord» og «Av mørke og ensomhet» – videre. I denne boksamlinga blir tonen dypere, mer filosofisk og tidvis kvassere. Idéer, tanker og tenkemåter settes spørsmål ved og… (les mer)


2023

Takk til Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse for støtte til utgivelse av de tre bøkene under.

 


«Bok IV» (utsolgt)

Der debutboka «Fremdeles» var ei ren diktsamling, er «Bok IV» ei samling av tekster av ulik type, med hovedvekt på lyrikk / dikt. Videre er også også «Bok IV» komponert slik at tekstene skal danne en form for historie, et slags narrativ, som går gjennom fire deler. Tilfeldig at «Bok IV» inneholder… (les mer)


«13 dager i et liv» (utsolgt)

Noen ganger føles det som om noen har vridd eller trykka på en bryter. Skjellsettende og sterke opplevelser får ting i gang, og det føles som om hele livet blir levd på ny. De 13 dagene denne boka handler om, er en reise gjennom opplevelser og bearbeidelse av ymse heftige hendelser og sterke erfaringer. (les mer)


«Disjunkt» (utsolgt)

Ordet «disjunkt» kommer fra mengdelære innen matematikk, og brukes der om to menger som ikke har noen felles element. Sagt mer generelt: To eller flere enheter som er helt atskilt fra hverandre.

I ulike kontekster, situasjoner og faser i livet kan vi alle kjenne oss disjunkte, enten… (les mer)