Takk til Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse for støtte til utgivelse av «13 dager i et liv».

Noen ganger føles det som om noen har vridd eller trykka på en bryter. Skjellsettende og sterke opplevelser går i gang, og det føles som om hele livet blir levd på ny. De 13 dagene denne boka handler om, er en reise gjennom opplevelser og bearbeidelse av ymse heftige hendelser og sterke erfaringer.

Siden det er en bearbeidelse av at «livet ble levd på ny» gjennom disse 13 dagene, handler ikke tekstene om én spesifikk person, én spesifikk hendelser eller éi spesifikk erafring. Tekstene er mer å anse for å være en bearbeidelse av det summen av fortid, framtid og nåtid skaper av reaksjoner, emosjoner og tanker. Det kan dermed føles som om du leser ei dypt personlig dagbok, og følgelig kan noen tekster være ganske mørke og oppleves ganske tunge, vonde og krevende. Andre tekster er mer selvransakende og noen er til og med litt lystige i tonen og språket. Et annet trekk ved «dagbokformatet» er at tekstene legges fram i kronologisk rekkefølge, med angivelse av dato og konteksten de ble skrevet i.

Siden det tidvis blir veldig personlig, har forfatter grundig vurdert om det er klokt å eksponere alt og heller dele ei samling av nøye utvalgte tekster. Valget falt til slutt på likevel å dele alle, blant annet for å få helheten og sammenhenger tydeligst mulig fram.

Sjangermessig følges ingen regler; her er både lange og korte tekster, ja, til og med en graf! Språkmessig møter du dialekt, bokmål og nynorsk (i tillegg til matematikk i form av grafen).