Takk til Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse for støtte til utgivelse av «Bok IV».

Der debutboka «Fremdeles» var ei ren diktsamling, er «Bok IV» ei samling av tekster av ulik type, med hovedvekt på lyrikk / dikt. Videre er også også «Bok IV» komponert slik at tekstene skal danne en form for historie, et slags narrativ, som går gjennom fire deler. Tilfeldig at «Bok IV» inneholder fire deler? Kanskje, kanskje ikke. Det får være opp til deg å avgjøre.

I denne boka er det som når en venn har tatt med på en fest der du ikke kjenner noen, og dere kommer litt for seint: De andre er godt i gang med moro i det dere setter dere ned, så ingen hilser og dere blir bare kasta inn i festen – in medias res. Du havner i prat med mennesker du aldri har prata med før, prøver å blir kjent med dem, hører historiene deres og forsøker å forstå referansene deres – uten å ha hilsa på dem, uten et håndtrykk og uten å kjenne forhistoria. Hver og én av dem er minst ei historie i seg selv, og du har ingen anelse om eller hvordan historiene henger sammen med de andre historiene. Det må du finne ut av helt selv, på deres premiss og på dine premiss.

Akkurat slik forsøker forfatteren i denne boka å gjøre det samme: Kaste deg inn i historien – in medias res – for å tvinge deg til å bli kjent med historiene, hver på sine vis og ulike premiss. Du må selv finne ut av forhistoria, om og hvordan de henger sammen og hvilke referanser de har (og om de har felles referanser). Det eneste du får vite, er navnet til hver av dem du møter, med alt det kan si og ikke i det hele tatt si om dem, akkurat som våre navn sier og ikke sier noe om oss. Skal relasjoner til personer kategoriseres etter på hvilken fest eller i hvilken livssituasjon de oppstod, og har dét noe å si? Det samme spørsmålet gjelder for dem – tekstene – du får møte i «Bok IV». Så får resten være opp til hva de forteller deg og hva du lar dem fortelle deg.

Handlekurv