Takk til Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse for støtte til utgivelse av «Disjunkt».

Ordet «disjunkt» kommer fra mengdelære innen matematikk, og brukes der om to mengder som ikke har noen felles element. Sagt mer generelt: To eller flere enheter som er helt atskilt fra hverandre.

I ulike kontekster, situasjoner og faser i livet kan vi alle kjenne oss disjunkte, enten vi føler at vi er atskilt den vi ønsker å være, atskilt fra noen vi elsker, atskilt fra en flokk – ja, i grunnen i alle slags tenkelige (og kanskje utenkelige) situasjoner – kan vi være i en tilstand der vi føler oss atskilte; disjunkte.

Etter å ha debutert med lyrikksamlinga «Fremdeles» i 2022 – ei bok der lyrikk gjennom omtrent 20 år ble samla og satt sammen til ei slags historie – ble denne boka ei eksperimentering med ulike roller, karakter, perspektiv og tekstformer. Her er det også en tydelig kronologi «fra fødsel til etterlivet» og det fortelles historier som tidvis vikles rundt og i hverandre og som tidvis knyttes og henger sammen. På denne måten er ønsket å få fram hvordan vi på én eller annen måte er, opplever eller blir opplevd å være disjunkte. Om du finner flere røde tråder ut over nettopp tittelen, ja, så finner du dét!

Kanskje du plutselig ser situasjoner i ditt eget liv der du eller andre er disjunkte, og kanskje du har fått noen idéer til hva (eller om) det er mulig å gjøre noe konstruktivt for å få kontakt mellom «mengde A og mengde B»?