Der de foregående bøkene har dreid seg om relasjonell og emosjonell besværlighet, går verkets tre bøker – «Samtaler», «Hinsides tekst og ord» og «Av mørke og ensomhet» – videre. I denne boksamlinga blir tonen dypere, mer filosofisk og tidvis kvassere. Idéer, tanker og tenkemåter settes spørsmål ved og utfordres. Tekstenes form er, i større grad enn i foregående bøker, andre enn poesi og lyrikk; blant annet er samtalen og «kortprosa» viet mer plass som form. I det språklige tones dialektens plass som uttrykksform ned til fordel for nynorsk og bokmål.

Sentralt, og som en råd tråd gjennom verkene, er ønsket om at leseren går lenger enn bare til det rent tekstlige, at leseren går bak skinnet og forbi det umiddelbare; og at leseren tør å la seg utfordre og klarer å overføre det tekstene tilbyr til egne eksempler og, gjennom det som «serveres», finne relevans og nytte i eget liv.