Ville bølger slår inn over land

Mektige krefter av opprørt vann

Hveser i det de brer seg inn over sanden

Der to unge måker går fryktløst mot randen

Som nysgjerrige, lekende barn utfordrer bølger

Glemmer, i dødsforakt, at leken kan få fatale følger

I sin barnlige naivitet lar de havet drukne føttene sine

Til rungende lyd av glede begynner to kalde hjerter å tine

For intet drønn av bølger skremmer frihetens kraft med sin harme

Mot kalde, mørke krefter virker alltid det frie hjertes grenseløse varme