Kan du ikkje sjå det?

Demonen på innsida lyser

 

Nei

Sei nei, sei nei

Jea, OK då. For faen

Ja, kjør på

Kvifor?

 

Du burde ikkje

Allikevel gjer du det

 

Demonen der inne

Eg må stagge han

Eller stagge meg sjølv

 

Kan du ikkje sjå det?

Den vinnande krafta

Frå utsida

 

Hjelp meg. Redd meg

Kjære du

Redd meg frå meg sjølv