Det var alltid friheten

Enda er det slik

Friheten til å utforske

Friheten til å gjøre

Uten å bli dømt

For hvem kan dømme

En fri person

Når friheten

Aldri kan undertrykke

Aldri kan diskriminere

Aldri kan skade?

For friheten

Den har det ved seg

At den er raus

Den inkluderer

Den sprer seg

Den er positiv

 

Det var alltid friheten

Jeg søkte