“Jeg vil at du forstår meg; hvordan jeg tenker og hvorfor. Eller – at du i det minste gir det et ærlig forsøk og prøver å forstå meg.”

Å bli forstått er et dypt menneskelig ønske, og kanskje den sterkeste drivkraften bak vår ekstreme trang og vårt enorme behov for kommunikasjon. Når vi blir forstått – mer presist sagt opplever å bli –forstått, slapper vi helt og fullstendig av og er først da i stand til fullt ut å by på oss selv.

Selv om vi kanskje kan føle at vi ikke 100% har blitt forstått eller blir forstått, har vi i det minste blitt imøtegått med det vi opplever som et genuint ønske om å forstå; et genuint forsøk på å forstå.

Der aksepten er å erkjenne at man møter nytt terreng, er forståelse evnen til å manøvrere gjennom det nye terrenget. Man oppnår ny innsikt i og dypere erkjennelse av seg selv og andre gjennom forståelse – gjennom å vise et genuint ønske om å ville forstå.

Veien til endring – utvikling – går gjennom forståelse, og endringsvillighet skapes hos den som opplever å bli forstått av andre, fordi endring ikke kan kreves – den må drives fram innenfra hos den som er tenkt å gjennomgå endringa.

Allerede i 1722 var Ludvig Holberg inn på viktigheten av forståelse; at et hvorfor trumfer et hva og at et hvorfor baner vei for et hvordan der et at fastslår og avslutter. For alle vet at Jeppe drikker, men ingen spør hvorfor. Sagt på en annen måte: Alle fastslår, men ingen forstår. Hvordan skal man da kunne hjelpe? Og hvorfor skal Jeppe la seg hjelpe når alle heller vil fordømme kjapt i stedet for å hjelpe over tid?

Søk derfor alltid å forstå hvorfor de som tenker og handler ulikt deg faktisk gjør det slik de gjør. Det er verken bedre eller verre enn det du selv tenker – bare annerledes. Dermed kan du til og med lære noe nytt og utvikle deg selv og livsmestringa di.

Så vær ydmyk: Erkjenn at andres idéer og løsninger kan være minste like fornuftige og kloke som dine egne. Spør derfor hvorfor!

Gi andre mennesker opplevelsen av at du gjør et ektefølt forsøk på å bli kjent med dem – på å forstå dem.

Først når et annet menneske opplever å bli forstått, har du manøvrert deg gjennom de mange blindveiene som finnes i den labyrinten en relasjon faktisk er. Først da har du en trygg relasjon.