Mitt skip er lastet med annerledeshet

Mitt skip er lastet med aksept

Mitt skip er lastet med avvisning

 

Mitt skip er lastet med ambivalens

Mitt skip er lastet med anerkjennelse

Mitt skip er lastet med anklager

 

Mitt skip er lastet med anbefalinger

Mitt skip er lastet med alternativ

Mitt skip er lastet med absolutter

 

Mitt skip er lastet med aggresjon

Mitt skip er lastet med avvæpning

Mitt skip er lastet med angrep

 

Mitt skip er lastet med brudd

Mitt skip er lastet med bekreftelse

Mitt skip er lastet med bebreidelse

 

Mitt skip er lastet med frykt

Mitt skip er lastet med forståelse

Mitt skip er lastet med fordømmelse

 

Mitt skip er lastet med livskvalitet

Mitt skip er lastet med likeverd

Mitt skip er lastet med likhet

 

Mitt skip er lastet med avmakt

Mitt skip er lastet med affeksjon

Mitt skip er lastet med avslag

 

Mitt skip er lastet med alle

Mitt skip er lastet med alltid

Mitt skip er lastet med agitasjon