Eg innsåg det sjølv

Augneblinken

Kor kolossalt stort –

Kor magisk og

Fantastisk –

Det var

Då eg

Vende meg om

Såg mot dykk

Kikka frå side til side

– så usikker

Samstundes ville eg

Så mykje

Eg ville… nå fram

Uttrykke mi takksemd

 

Men det går jo ikkje

Det er umogleg

Men eg er uansett

Takksam

For alt kva de gav