Jens Kihl – i ditt innlegg «En nikkersadelsmanns vedkjenningar», synes jeg du kommer med en påstander og uttalelser som faller på sin egen urimelighet. Tittelen på dette stykket viser til én av disse uttalelsene, nemlig den om at «utan ski er nordmenn berre ei samling mislukka danskar».

I det hele tatt synes jeg din måte å sette skikulturen og skisporten over andre subkulturer og idretter på, er ren kulturhovering og dermed nedlatende mot andre områder vi er så enormt flinke på.

Heldige som vi er – vil mange si (jeg er ikke nødvendigvis enig) – er vi bosatt i et land som ligger «her oppe mot Nordpolen», slik du selv beskriver det. Det har nemlig gitt oss unike muligheter til å gå på ski. Det er rart hvordan idrettsutøvere som ikke driver vinteridrett flytter til andre land for å drive den, er det ikke? Skisportene har jo glimrende forhold her oppe mot Nordpolen, mens sandvolleyball og surfting har langt bedre forhold nærmere ekvators breddegrader.

Det som binder oss sammen, er altså ikke skikulturen i seg selv, men de mulighetene til aktivitetsutøvelse vi har blitt gitt gjennoms geografiens forutsetninger og at vi har blitt stadig bedre på å godta at mennesker har likt menneskeverd uansett hvilken aktivitet de bedriver og uavhengig av hvilke kulturtilbud de definerer seg inn under.

Kanskje denne figuren rydder litt opp?