Alle framstår liga fordømt kjedelige. Alle framstår som humørløse, og med de samme interessene.

Kaffor ska folk skrive at det lige å reisa? Herregud, de fleste lige å reisa! De fleste syns det e spennende å komme seg utenfor sin egen bakgård og oppleve noe aent, og kunne sleppe seg litt laus. Alle elske jo dét!

Og kem e det som ikkje lige å ta seg ein tur på byen inniblant?

Og kem e det som ikkje óg lige å ha noen gode hjemmefester eller ha ein hjemmekveld med god mat og drikke?

Kaffor kan de ikkje sei noe aent uten at det blir oppfatta som «ekstremt» eller «humoristisk på den feil måten»?

Ja, men… ka hvis du ska… skrive ein kontaktannonse om deg sjøl og du e av den morsomme typen, så ska du ikkje få lov te å skrive ein morsom og annerledes tekst om deg sjøl, der du gjerne kan spøke litt med deg sjøl – for det e sånn du e, men du får ikkje lov fordi du ska framstå så jævli likt alle andre. Du ska framstå som et mønster og ein fasade. Men fuck fasaden!

Fasaden suge! Kom inn bak fasaden min, og se at den e bare tull. At eg prøve å la min egen fasade slå sprekker. For det e de sprekkene som gjør fasaden spennende. Men aller helst kan du bare se vekk fra heile fasaden, for den har ingenting med meg å gjør. Det e ein fasade eg måtte sette opp fordi det forventes av meg, og det e ein fasade eg må lage itte andres oppskrift.

Men eg vett ikkje kem disse andre e! Eg har bare ein slags forståelse… av at det e… flertallet.

Men eg drite i ka du vil eg ska ver! Eg bryr meg om ka eg vil eg ska ver. Det tar på i lengden. Og hvis du ikkje lige det – nei vel, gå videre! Då ska’kje du samla på meg.