Forvent ikke at øyeblikket

Det magiske øyeblikket

Kommer tilbake

For øyeblikkets magi

Eksisterer bare

Der og da

Fordi det kunne

Så er den borte

Magien

Like raskt som den oppstod

Og øyeblikket

Lar seg aldri gjenskape

 

Gjenskapes kan derimot

Måten du forholdt deg

Til øyeblikket på

For det var dette som skapte

Øyeblikkets magi

Ikke at, hvem og hvor

Men hva

Hva du gjorde

Som reaksjon på

Hva som hendte

 

Dette kan du gjenta

Gjenskape

Fordi det er din bevissthet

I din bevissthet

At minnet om øyeblikket

Om øyeblikkets magi

Skapes