Kun observante øyne

Kan se andre observante øyne

For det trente øye

Studerer og avdekker

Raskere enn det utrente

Ser og legger merke til

Fordi det visuelle

Sanses ei alene

 

Der to vanlig øyne bare ser

Ser hud, ser en kropp, ser et ansikt

Gjør observante øyne mer

De føler også; kjenner etter

For på seg selv kjenner man andre

Så lenge man kjenner etter

Da skinner det indre sterkt som ei fyrlykt

Gjennom øynene til andre som også

Kjenner etter

 

Styrken det krever å se andre

Styrken det krever å bære observante øyne

Styrken det krever å kjenne etter

Stråler og tindrer gjennom hver eneste pore

For det trente øye studerer

For observante øyne avdekker

Følende øyne vet