#9: Lesing

Perspektid
Perspektid
#9: Lesing
Loading
/

«Lesehest-barn» – et begrep lansert av Ane Dahl Torp i hennes innlegg på NRK (27.5.23, link nedenfor). Engasjerende nok innlegg. Allerede dagen etterpå publiserte NRK et innlegg av Tore Renberg. Disse to vekka til live tanker og perspektiv jeg har hatt (og enda har) rundt lesing. Mang en gang har jeg vært deltaker i gruppearbeid i lærerkollegier der lesing og strategi for å skape leseglede og bidra til mer lesing har vært tema. De som ofte får definisjonsmakta er de som selv var et lesehest-barn. Erfaringa mi har vært at de er gladere i lesing enn lytting, og avfeier innspill jeg har kommet med for å høre hva de mener at lesing er. Dessverre har erfaringa mi vært latterliggjøring og «spilling ut på sidelinja», for at de i stedet for kun skal diskutere hvordan skape leseglede ut fra den (kanskje?) egentlig tanken: Hvordan skape vår leseglede som lesehest – romanleseglede?

Ane Dahl Torp: «Barna som slutter å lese»

Tore Renberg: «Alt var alltid bedre før»

Handlekurv