#11: De ti bud, del 1 – bud 1–2

Perspektid
Perspektid
#11: De ti bud, del 1 – bud 1–2
Loading
/

Del 1 handler om «forholdet til naturen / gud». Sett i lys av tidligere episode om at naturen = gud og gud = naturen, forsøkes det å komme med et annet perspektiv på de to første budene enn det vante – nemlig at «du skal ikke ha andre guder enn meg» (da er det i det minste flere!) og «du skal ikke misbruke guds navn». Hva kan ligge i det? Hva ligger i disse metaforene, sett i lys av at naturen er gud?