#13: De ti bud, del 3 – bud 5 og 7–8

Perspektid
Perspektid
#13: De ti bud, del 3 – bud 5 og 7–8
Loading
/

Del 3 handler om «forhold til andre levende». På samme måte som bærekraftsbegrepet har tre dimensjoner – økonomisk, sosial og miljø – har også de tre delene av De ti bud de samme dimensjonene i form av forholdet til seg selv (økonomisk), forholdet til menneskene rundt deg (sosialt) og forholdet til naturen / gud (miljø). Hvilke regler legges det til grunn i De ti bud at mennesker skal leve etter for å ha det best mulig med hverandre? Hva kan metaforene bety, sett ut fra sin samtid og forstått med nåtidens øyne? Budene i denne episoden er «du skal ikke lyve», «du skal ikke stjele» og «du skal ikke slå ihjel». PS! Ekteskapsbudet tas som en egen episode.