#17: Skille kunst og kunstner?

Perspektid
Perspektid
#17: Skille kunst og kunstner?
Loading
/

En kunstneren er i bunn og grunn et menneske, og et menneske har idéer, holdninger og verdier – og bør har et veloverveid og bevisst forhold til disse. Blir disse holdningene med inn i ens virke og møte med verden eller klarer en å legge fra seg eller veksle mellom dem i de ulike rollene man har? Kan man da spille kul, fin og bra musikk med nazi-budskap? Kan en antisemittisk / nazistisk pedagog jobbe i det offentlige skoleverket? Hvis ikke – hvorfor kan vi tillatte at noen som er tilsvarende overbevist om liberale, sosialdemokratiske og / eller kristne verdier jobber i det offentlige skoleverket?