#24: Firkanta øyne, død og kontekst

Perspektid
Perspektid
#24: Firkanta øyne, død og kontekst
Loading
/

Hva mener vi egentlig med at man kan bli «firkanta i øynene»? Her forsøkes det på en slags idé om hva det kan dreie seg om. Og hvordan kan «hjemmebanefordel» og kontekst påvirke dynamikken i relasjonene våre? Så var det død, da… hva om du dør i morgen – føler du at du har mestra det du opplever som meningsfullt for deg eller har du mer igjen? Nei, det er ikke spørsmål om du ønsker å dø, men om du har klart å mestre det du ønsker og nå er i «livets bonustid». Er det ikke bare veldig fint om man er i «livets bonustid»?