#27: Forpliktelse, tilgivelse, unnskyldning og gud

Perspektid
Perspektid
#27: Forpliktelse, tilgivelse, unnskyldning og gud
Loading
/

Mangt og meget på tapetet denne episoden. Først om forpliktelser og hvorfor det virker som så mange er litt redde for å forplikte seg. Så om konseptene tilgivelse og unnskyldning og hvordan de kan forstås og anvendes. Til slutt en liten prat om gud. Er gud en dude? Hvis ikke – hva er gud da?