#3: Meningsfulle relasjoner

Perspektid
Perspektid
#3: Meningsfulle relasjoner
Loading
/

«Hva gjør en relasjon meningsfull?» spilte en meget klok venn inn som spørsmål. Jeg returnerte umiddelbart spørsmålet for å få høre hans perspektiv: Hva – for deg – gjør en relasjon meningsfull? Hans svar og de tankene jeg gjør meg rundt hans perspektiv og innspill er utgangspunkt for denne episoden. Det refereres også tilbake til de to foregående episodene, spesielt den første, i og med at det jeg «riffer» rundt i denne episoden også svarer på et spørsmål jeg tentativt besvarte: «Hvordan bygge relasjoner med barn?» Svaret på dette er vel i grunnen ganske universelt?