#6: Narrativ

Perspektid
Perspektid
#6: Narrativ
Loading
/

Trollet i eventyrene, bukkene Bruse, folk som går på vannet, nissens holdning, sjømonster – gode, metaforiske fortellinger og bilder. Hva med narrativet knytta til disse historiene? Har du noensinne tenkt over dem eller bare godtatt det du har blitt fortalt? Har du satt dem inn i en «historisk kontekst» og prøvd å forstå dem ut fra tidsånda de oppstod i? Hva er det egentlige budskapet i metaforene? I denne episoden utfordres noen slike metaforiske fortellinger, uten å si at det er slik de skal forstås.